Diák Sportegyesület

 

 

DSE munkaterv

 2023/2024-es tanév

 A tanórán kívüli sportfoglalkozások egy részét diák sportegyesületünk szervezi az iskolánkban.

A foglalkozások legfőbb céljai:

-        tehetségek felfedezése és gondozása

-        gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása

-        fizikai és koordinációs képességek fejlesztése

-        szellemi terhelés kompenzálása

-        a mozgás, a sport a gyermekek életének szerves részévé váljon,

elősegítve az egészséges felnőtté válást.

Ezen célok elérése érdekében az órarendbe foglalt tanórák,  és az egyesületünk által szervezett
sportfoglalkozások kölcsönösen kiegészítik egymást.

A DSE sportfoglalkozásai ezen túlmenően egy-egy sportág mélyebb ismeretét és a tehetségek
versenyre történő felkészítését is biztosítja.
 

Varjú Tibor

DSE elnök