Madarak és fák napja

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

A természettudományi munkaközösség
féléves beszámolója 2023/2024.

 

„A természet hatalmas, az ember parányi.
Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,
mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

Szent-Györgyi Albert fent olvasott sorai és ránk hagyott útmutatása alapján iskolánk
igyekszik nagy figyelmet fordítani a környezettudatos nevelésre,
ÖKO-szemlélet kialakítására, fenntarthatóságra nevelésre.

A Kossuth-díjas magyar orvos szavai átitatják intézményünk környezeti nevelését,
s egész éves programsorozatunk
is e gondolat fontossága köré épül.

Hogyan valósul meg a környezettudatos nevelés a hétköznapokban?

-          tantárgyköziséggel”:

·         az új NAT 2020 alapján az első két évfolyamon történő környezetismeret tanítás ugyan megszűnt,
de a magyarórákon olvasható ismeretterjesztő, gyermek- és természetközeli témakörök továbbra is
megalapozzák a későbbi osztályok környezeti nevelését,

·         vizuális nevelés, technika és tervezés, énekórákon is gyakran megjelennek a természettel
kapcsolatos témakörök,

-          szelektív hulladékgyűjtéssel: a folyosókon, tantermekben is szelektíven gyűjtjük a hulladékot,

-          takarékosság elvének tanításával: osztályokban „csepp-felelősök, fényőrök”, akik
a csöpögő csap elkerülésére és a lámpák lekapcsolására figyelnek,

-          példamutatással: pedagógusaink természet- és állatszerető emberek, ezeket az értékeket is igyekszünk
a hétköznapokban is közvetíteni.

 

Hogyan valósul meg a környezettudatos nevelés időszakos programjaink során?

-          Állandó ÖKO-programjainkkal:

·         Közlekedési Kígyó játék,

·         Állatvédelmi témahét,

·         kisállatkiállítás,

·         Roller- és bringa show,

·         környezetvédelmi vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken való részvétel,

·         madáretetők téli gondozása,

·         leendő elsős program: ÖKO-sodj! játékos foglalkozás,

·         megemlékezés jelentős természetvédelmi világnapokról (Madarak és fák napja, Föld napja, stb),
ezek alkalmából játékos és kézműves foglalkozások, fejtörők, keresztrejtvények,
játékok az iskolarádión keresztül,

·         állatbemutatók,

·         Fenntarthatósági Témahét,

·         tanulmányi séták, kirándulások, túrák
(látogatás hulladékgazdálkodási központba, állatkerti séta, közlekedési séták, stb.),

·         Határtalanul! program,

·         őszi-tavaszi papírgyűjtés,

·         Iskolakert program.

 

-          Időszakos ÖKO-programjainkkal

·         környezetvédelmi pályázatok,

·         hulladékgyűjtés az iskola környezetében.

Elveink alapján jó minden nap tenni valamit környezetünkért, Földünkért, gyermekeink jövőjéért. J

 

Természettudományi munkaközösség,

Sáfrány Tünde Veronika