Angol nyelvoktatás

 

 

2008 óta tanítjuk emelt szinten az angolt iskolánkban.
Diákjaink közül sokan két tanítási nyelvű vagy nyelvi előkészítős gimnáziumokban,
szakgimnáziumokban tanulnak tovább.

 

A 2018/2019-es tanévtől mindkét első osztályban névsor szerinti csoportbontásban
tanulnak nyelvet a gyerekek heti egy alkalommal,
a második és harmadik évfolyamosoknak heti 2 órájuk van.

Harmadik osztály végén szintfelmérő alapján alakítjuk ki a további csoportokat.

 

Negyedik osztálytól az emelt szinten tanuló gyerekeknek minden nap van angolórájuk,
a normál tanterv szerint haladóknak heti 3.

 

Legfontosabb célunk a gyerekek idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása
és fejlesztése. Nagyon fontosnak tartjuk a motiváció - az angol nyelv iránti érdeklődés-
kialakítását az első évfolyamokon. Sok nyelvi játékkal, angol nyelvű dalokkal
és mondókákkal alapozzuk meg a nyelvoktatást, alkalmazzuk a differenciálás és a
kooperatív technikákban rejlő lehetőségeket.
Interaktív tananyagot is használunk.
 

Az angol-informatika teremben online feladatokat oldanak meg a gyerekek, és a
tankönyvhöz tartozó cd-romon is dolgoznak.

 

Hatodik osztálytól az 5 órában tanuló diákok angol nyelvű kötelező olvasmányt kapnak.

Hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulóink részére felvételi előkészítőt tartunk,
 próbanyelvvizsgát szervezünk.

Az emelt óraszámban tanuló diákjaink az általános iskola végére B1 nyelvi szintet érhetnek el.

 

 

 Jakab Márta angol nyelvi munkaközösség-vezető