Felhívás tankötelessé váló gyermek iskolai beíratására(PDF)

   A Kolozsvár Általános Iskola körzethatárai (PDF)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.[1]

-  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.[2]

-  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.[3]

· óvodai szakvélemény[4]

·  járási szakértői bizottság szakértői véleménye[5]

·  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.[6]

-   Nyilatkozat az életvitelszerű
lakcímről
(2. számú melléklet - letölthető)

-  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
vonatkozóan
(3. számú melléklet - letölthető)
ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása”– előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.[7]

 

ISKOLÁNKRÓL

Intézményünk 2014 óta viseli az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a
gyermekek környezettudatos nevelésére. Fontos értéknek tartjuk az egészséges életmód kialakítását.
Első osztályainkban hangoztató elemző-összetevő módszerrel,szótagolva tanítjuk az olvasást,
melynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is.
Iskolánkban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik csoportbontásban.
A kedvező körülmények - korszerű nyelvi labor - segítik a tanulókat a nyelv magas szintű elsajátításában.
Informatika óráinkat multimédiás gépteremben szintén kiscsoportban tartjuk.
A testnevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Intézményünk bekapcsolódott a
Kézilabda az iskolában
című programba, melynek keretében lehetőséget biztosítunk a sportág
megismerésére és gyakorlására. Alsós diákjaink a Nemzeti Alaptantervnek
megfelelően úszásoktatáson vesznek részt a szomszédos tanuszodában.
Az énekórák keretében népi gyermekjátékokat is tanítunk.
Tanóráinkon rendszeresen alkalmazunk differenciált foglalkozásokat és kooperatív tanulási technikát.
A tehetséggondozást szakköreink; a felzárkóztatást korrepetálások, iskolai fejlesztőpedagógus,
utazó gyógypedagógus és logopédus segíti.
Az alsó tagozaton a tanórákat minden osztályban tartalmas délutáni foglalkozások követik:
szakkörök, könyvtár, klubnapközi, spotfoglalkozások, zeneoktatás.
Iskolánk hagyományai: mozi- és színházlátogatások, karácsonyi műsor, Halloween-party,
Valentine-nap, Bringa-és rollershow, Happy-hét, Közlekedési kígyó,
farsang, osztálykirándulások, BA-KA-HÁT túrák.
Az iskola munkáját segíti a 27 éve működő alapítványunk és Diáksport Egyesületünk.

 

A 2018/2019-es tanévben 2 első osztály indítását tervezzük.

1. a osztály
osztályfőnök: Szász - Zsók Vilhelmina

1. b osztály
osztályfőnök: Nemes Nikolett

Kedves leendő első osztályos gyerekek!

Nagy szeretettel várunk Benneteket.
Barátságos, gyermekközpontú iskolánkban megtanulhatjátok a betűvetést, az olvasást, a számolást.
Megismerkedhettek az angol nyelv, az informatika és a testnevelés szépségeivel.
Délután kedvetekre választhattok a szabadidős programok közül:
szakkörök, könyvtár, zenetanulás, sport- és kézműves foglalkozások.
Izgalmas napok várnak titeket, sok új ismeret, barátok és a tanító nénik.

Szeretettel várunk Benneteket Szüleitekkel együtt közös programjainkra:

2018. Március 01. 0800 "Kukucskáló"

 

Március 1-jén (csütörtökön) nyílt órákat tartunk,
melyre szeretettel várjuk az iskolába készülő
nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.

0800 - 0830

               magyar


Szász-Zsók Vilhelmina
magyar
Nemes Nikolett
0845 - 0915

                 angol


Szász-Zsók Vilhelmina

      matematika


Nemes Nikolett
0930 - 1000 informatika
Kálmán Cecilia
angol
Pugymer György

 

2018. Március 24. 0900 Játékdélelőtt

Részletes kiírás a program előtt néhány nappal.

 

Megvalósult programjaink

Kézműves foglalkozás leendő elsősökkel

November 24-én iskolába készülő nagycsoportos óvodások jártak nálunk szüleikkel együtt.

A tanterem hamar megtelt kíváncsi szempárokkal, akik érdeklődve hallgatták a mesét.

A tanító nénik segítségével készültek a hóemberek, mikulások.

 

Tünde néni arcfestése nagyon népszerű volt.

A nap végén együtt indultunk Alice-szal az iskolába.

 

"Topogó-ropogó"

Február 9-én nagy érdeklődés kísérte leendő elsősöknek szervezett programunkat.

A kicsik először angol dalokat tanultak és játszottak le Helmi néni segítségével.

Edina nénivel együtt ismerkedtek Alice történetével.

A magyar népi játékokban a tanító nénik is részt vettek.

Nagyon jó hangulatban telt a délután.

Kukucskáló

Március 1-én nyílt órákat tartottunk a kicsiknek és szüleiknek.

A következő tanév elsős tanítói és szaktanárok tartották az órákat.

Az érdeklődés idén is nagy volt, a tantermek még a szokásosnál is kisebbnek bizonyultak.

Helmi nénivel a 4. a osztályban.

Niki nénivel a 4. b osztályban.

Cili nénivel a 3. osztályban.

Gyuri bácsival a 2. a osztályban.

Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt.
 Kicsik és nagyok fegyelmezetten vettek részt az órákon.
Szeretettel várunk mindenkit következő programunkon,
március 24-én
a Játékdélelőttön!


 

Kézműves foglalkozás

Kedves leendő első osztályosok!

Szeretettel várunk Benneteket szüleitekkel együtt

november 24-én 1615-kor kezdődő kézműves foglalkozásunkra.

Helmi nénivel, Niki nénivel, Ildikó nénivel mikulásokat készíthettek.
Tünde néni arcfestéssel vár mindenkit.

Gyertek el, hogy együtt induljunk Alice-szal Csodaországba!