Leendő elsősöknek

Kedves Szülők a holnapi leendő elsős programra a létszám betelt.
Több jelentkezőt nem tudunk fogadni.

Leendő elsősök ebédbefizetéséhez
dokumentumok az ebédbefizetés fül alatt

A Hubay Jenő Zeneiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola felhívása

 

Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatásról
 

Felhívás tankötelessé váló gyermekek
általános iskolába történő beíratására

 

Az iskola körzethatárai

Szülőknek szóló tájékoztató a
beiratkozással kapcsolatban

 

Szülői tájékoztató az előzetes jelentkezéshez
a KRÉTA elektronikus ügyintézés felületen

 

Legyél te is kolozsváros!
Programajánló leendő elsősöknek
Kukucskáló-2023. március 24.

(A Kukucskáló-2023. március 24.-ei programra
 több látogatót nem tudunk fogadni.
Megértésüket köszönjük.)

 

Virtuális séta az iskolában (videó)


 

 

 

ISKOLÁNKRÓL

Intézményünk 2014 óta viseli az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet,
ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek környezettudatos nevelésére.
Fontos értéknek tartjuk az egészséges életmód kialakítását.

Első osztályainkban  hangoztató elemző- összetevő módszerrel, szótagolva tanítjuk az olvasást,
amelynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is.

Iskolánkban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik csoportbontásban.
A kedvező körülmények   - korszerű nyelvi labor - segítik a tanulókat
a nyelv magas szintű elsajátításában.

2018/2019-ben a kerületben elsőként nyertük el a Boldog Iskola címet,
melynek keretén belül boldogságórákat tartunk a gyerekeknek.

Informatika óráinkat multimédiás gépteremben, szintén kiscsoportokban tartjuk.

A testnevelés kiemelt szerepet kap iskolánkban. Intézményünk bekapcsolódott a
Kézilabda az iskolában
című programba, melynek keretében lehetőséget biztosítunk
a sportág megismerésére és gyakorlására.
Alsós diákjaink a Nemzeti Alaptantervnek megfelelően úszásoktatáson vesznek
részt a szomszédos tanuszodában.

Tanóráinkon rendszeresen alkalmazunk differenciált foglalkozásokat és kooperatív
tanulási technikát. A tehetséggondozást szakköreink, a felzárkóztatást korrepetálások,
fejlesztő pedagógus és logopédus segíti.

Az alsó tagozaton a tanórákat minden osztályban tartalmas délutáni foglalkozások követik:
 szakkörök, sportfoglalkozások, könyvtár, klubnapközi, zeneoktatás.

Iskolánk hagyományai: múzeum-, színházlátogatások, karácsonyi műsor, farsang,
osztálykirándulások.

Az iskola munkáját segíti a 31 éve működő alapítványunk és  diáksport egyesületünk.