Leendő elsősöknek

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

KRÉTA elektronikus, előzetes ügyintézés a leendő elsősök beiratkozásához 2024.

 

Az iskola körzethatárai

 

 

Séta az iskolában (videó)

Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatásról

 

 

ISKOLÁNKRÓL

Intézményünk 2014 óta viseli az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet,
ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek környezettudatos nevelésére.
Fontos értéknek tartjuk az egészséges életmód kialakítását.

Első osztályainkban  hangoztató elemző- összetevő módszerrel, szótagolva tanítjuk az olvasást,
amelynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is.

Iskolánkban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik csoportbontásban.
A kedvező körülmények   - korszerű nyelvi labor - segítik a tanulókat
a nyelv magas szintű elsajátításában.

2018/2019-ben a kerületben elsőként nyertük el a Boldog Iskola címet,
melynek keretén belül boldogságórákat tartunk a gyerekeknek.

Informatika óráinkat multimédiás gépteremben, szintén kiscsoportokban tartjuk.

A testnevelés kiemelt szerepet kap iskolánkban. Intézményünk bekapcsolódott a
Kézilabda az iskolában
című programba, melynek keretében lehetőséget biztosítunk
a sportág megismerésére és gyakorlására.
 

Tanóráinkon rendszeresen alkalmazunk differenciált foglalkozásokat és kooperatív
tanulási technikát. A tehetséggondozást szakköreink, a felzárkóztatást korrepetálások,
fejlesztő pedagógus és logopédus segíti.

Az alsó tagozaton a tanórákat minden osztályban tartalmas délutáni foglalkozások követik:
 szakkörök, sportfoglalkozások, könyvtár, klubnapközi, zeneoktatás.

Iskolánk hagyományai: múzeum-, színházlátogatások, karácsonyi műsor, farsang,
osztálykirándulások.

Az iskola munkáját segíti a 32 éve működő alapítványunk és  diáksport egyesületünk.