Kolozsvár Utcai Általános Iskola 

  Pedagógiai hitvallásunk mottója:

 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
                                                                                                                                                            /Szent-Györgyi Albert/ 

  Célmeghatározásunk:

 Fontosnak tartjuk az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók készségeinek kibontakoztatását, képességeinek folyamatos fejlesztését, a szilárd erkölcsi normarendszer kialakítását. Ismeret és tudás, érték és mérték, lelkiismeret és szeretet legyen diákjaink belső iránytűje.

 

Olyan alapműveltséget-képzettséget nyújtó oktatásra- nevelésre törekszünk, amely:

 

Ø  megtanítja tanulóit tanulni, felkészít az egész életen át tartó tanulásra,

Ø  kompetenciafejlesztésre, tevékenykedtetésre épít,

Ø  differenciált képességeket kibontakoztató és a tehetségfejlesztő programokat, módszereket használ,

Ø  kooperatív technikák, projektek alkalmazásával tudja a tanítási folyamatot megújítani,

Ø  környezettudatos gondolkodásra nevel,

Ø  kialakítja a gyermekekben az egészséges életmód iránti igényt,

Ø  felkészíti a továbbtanulásra diákjait, segíti a sikeres pályaválasztásban,

Ø  biztosítja a tanulók esélyegyenlőségét, csökkenti az indulási hátrányokat,

Ø  a mozgás, a sport a tanulók életének szerves része,

Ø  támogatja a tanulók zenei képességének fejlesztését,

Ø  fontosnak tartja az iskola eddigi eredményeinek megőrzését, értékeinek és hagyományaink megtartását,

Ø  az iskolai közösségépítésen keresztül a szabadidős tevékenységek hasznos kitöltését is megszervezi,

Ø  támogatja a nagy szakmai tudással rendelkező, emberi értékekre igényes pedagógusok továbbképzését,

Ø  támaszkodik a szülők együttműködésére az iskola céljainak elérésében.

 A megújuló iskolában a régi és az új értékek, az állandóság és a változás legyenek egyensúlyban.
A minőségi nevelés és oktatás továbbvitele, az értékek megőrzése és a versenyképesség megteremtése a cél.

Az iskola arculata az angol, testnevelés és környezeti nevelés /ÖKO/ címszavaknál megismerhető.

 

Budapest, 2020. 09. 01.       

                                                  Iskolavezetés és nevelőtestület