Tanáraink, munkatársaink

Vezetőség

Tóthné Varga Csilla

igazgató, magyar nyelv és irodalom

fogadóórája minden hétfőn 16-17 óráig (Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Csonkáné Pilinyi Andrea

igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom, angol

fogadóórája minden kedden 16-17 óráig
(Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Tompa Ádám Jánosné Somodi Edina

igazgatóhelyettes, tanító
 

fogadóórája minden szerdán 16-17 óráig
(Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Nevelőtestület
 

Bedi József Kálmán

tanár

technika és tervezés

Bitáné Dömötör Éva

tanár

matematika, kémia

Bólyáné Gönczi Mónika

tanító

 

Csonka Boglárka

tanár

angol, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Dániel Katalin fejlesztőpedagógus  

Elmerné Istenes Katalin

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem,  társadalomtudományi munkaközösség-vezető

Farkas Ágnes

tanító

ének-zene

Fodor Erika

tanító

angol

Fórizs Viktória

tanár

testnevelés

Garay Letícia Orsolya

tanító

 

Gálfalvi Zsuzsanna

tanár

testnevelés, testnevelés munkaközösség-vezető

Goleczné Bartus Zsuzsanna

tanító

 

Horváth-Holup Edina

tanító

technika és tervezés

Horváth Tímea

tanár

etika, történelem,
hon- és népismeret, DÖK-öt segítő pedagógus

Huszárné Herpai Orsolya

tanár

fizika

Jakab Márta

tanár

angol,  angol munkaközösség-vezető

Józsa Gergely tanár vizuális kultúra

Kálmán Cecília

tanár

digitális kultúra

Kátainé Szin Veronika

tanító

 

dr. Keményné Pálfi Barbara

tanár

magyar nyelv és irodalom

Komáromi-Nagy Krisztina

fejlesztőpedagógus

 

Lipcsei Erika

tanító

 

Petelei Katalin

tanár

természettudomány, földrajz, biológia

Pohl Barbara

tanár

történelem, etika

Pugymer György

tanár

angol, testnevelés

Rostné Teremi Mária

fejlesztőpedagógus

 

Sáfrány Tünde

tanító

természettudományi munkaközösség-vezető

Sashalmi Anett

tanító

 

Szabó-Nemes Nikolett

tanító

 

Szarvady Mónika

tanító, tanár

tánc, ének-zene

Szász-Zsók Vilhelmina

tanító

angol

Szúcs Zsuzsanna tanító  

Varjú Tibor

tanár

testnevelés, DSE - vezető

Váradi Ágnes

tanító

 

Vidra Dorottya

tanár

matematika

     

Nevelő, oktató munkát segítők

Blázovics Éva Noémi

könyvtáros (tartósan távol)

Földi László

rendszergazda

Krucsóné Ludmann Tünde

pedagógiai asszisztens (tartósan távol)

Csépke Bella

pszichológus 

Nagyné Kindák Valéria

pedagógiai asszisztens

Németh Adrienn

pedagógiai asszisztens

Palásti Alex

könyvtáros

Völgyesi Krisztina

iskolatitkár

Tóthné Murányi Andrea

pedagógiai asszisztens

 Technikai munkatársaink

Fábiánné Magyar Orsolya Anna

takarító

Jant László Zoltán

karbantartó

Horányi Péter

portás

Kamarásné Ilyés Imola

portás

Kovács Andor Győzőné

takarító

Kovács Mercédesz Zsuzsanna

takarító

Szécsényi Andrea

takarító

Szlacsin Klára

kertész