Pedagógusok elérhetősége PDF

 

Tanáraink, munkatársaink

Vezetőség

Tóthné Varga Csilla

intézményvezető, magyar nyelv és irodalom

fogadóórája minden hétfőn 16-17 óráig (Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Csonkáné Pilinyi Andrea

intézményvezető-helyettes, magyar nyelv és irodalom, angol

fogadóórája minden kedden 16-17 óráig
(Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Tompa Ádám Jánosné Somodi Edina

intézményvezető-helyettes, tanító
 

fogadóórája minden szerdán 16-17 óráig
(Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Nevelőtestület
 

Bányai Réka

fejl.ped

gyógypedagógus

Bitáné Dömötör Éva

tanár

matematika, kémia,

Bólyáné Gönczi Mónika

tanitó

 

Csonka Boglárka

tanár

angol, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Elmerné Istenes Katalin

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem,  társadalomtudományi munkaközösség-vezető

Farkas Ágnes

tanító

ének

Fodor Erika

tanító

angol

Fórizs Viktória

tanár

testnevelés

Gálfalvi Zsuzsanna

tanár

testnevelés, testnevelés munkaközösség-vezető

Goleczné Bartus Zsuzsanna

tanító

 

Horváth-Holup Edina

tanító

 

Horváth Tímea

tanár

etika

Huszárné Herpai Orsolya

tanár

fizika

Jakab Márta

tanár

angol,  angol munkaközösség-vezető

Kálmán Cecília

tanár

informatika, digitális kultúra

Kátainé Szin Veronika

tanító

 

dr. Keményné Pálfi Barbara

tanár

magyar nyelv és irodalom

Komáromi-Nagy Krisztina

tanár

gyed

Petelei Katalin

tanár

természettudomány, földrajz

Pénzes Noémi

tanító

 

Pohl Barbara

tanár

történelem, etika, DÖK-öt segítő pedagógus

Pugymer György

tanár

angol, testnevelés,

Radnainé Magyar Katalin

tanár

fejlesztőpedagógus,

Rajhárt Anita

tanító

 

Sáfrány Tünde

tanító

csed

Sashalmi Anett

tanító

 

Szabó-Nemes Nikolett

tanító

csed

Szarvady Mónika

tanító, tanár

tánc, ének-zene

Szász-Zsók Vilhelmina

tanító

angol,

Szűcs Zsuzsanna

tanító

 

Szendrei Gáborné Szabó Stefánia

tanár

 

Szerényiné Szilágyi Eszter

tanító

 

Törökné Varga Csilla

tanár

technika

Varjú Tibor

tanár

testnevelés, DSE-vezető,

Váradi Ágnes

tanító

 

Vidra Dorottya

tanár

matematika,

     

Nevelő, oktató munkát segítők

Blázovics Éva Noémi

csed

Földi László

rendszergazda

Krucsóné Ludmann Tünde

pedagógiai asszisztens

Lakatos Anett

pszichológus 

Nagyné Kindák Valéria

pedagógiai asszisztens

Németh Adrienn

pedagógiai asszisztens

Palásti Alex

könyvtáros

Völgyesi Krisztina

iskolatitkár

Tóthné Murányi Andrea

csed

 Technikai munkatársaink

Jant László

karbantartó

Endes Sándor Györgyné

takarító

Horányi Péter

portás

Kamarásné Ilyés Imola

portás

Kovács Andor Győzőné

takarító

Munár Ágnes

takarító

Szalai Edina

takarító

Szlacsin Klára

kertész