Tanáraink, munkatársaink

Vezetőség

 Tóthné Varga Csilla

intézményvezető, magyar nyelv és irodalom

Csonkáné Pilinyi Andrea

intézményvezető-helyettes, magyar nyelv és irodalom, angol

Nagy Istvánné

intézményvezető-helyettes, tanító

 Nevelőtestület

Bitáné Dömötör Éva

tanár

matematika, kémia, osztályfőnök (6.a)

Bredács Éva

tanár

gyógypedagógus

Csonka Boglárka

tanár

angol, osztályfőnök (8.b), osztályfőnöki munkaközösség- vezető

Elmerné Istenes Katalin

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök (8.a)

Farkas Ágnes

tanító

ének, osztályfőnök (2.b)

Farkas Zoltán

tanár

úszásoktató

Gálfalvi Zsuzsanna

tanár

testnevelés, osztályfőnök (7.a) testnevelés munkaközösség-vezető

Huszárné Herpai Orsolya

tanár

fizika

Horváth-Holup Edina

tanító

 

Jakab Márta

tanár

angol, angol munkaközösség- vezető

Kálmán Cecília

tanár

informatika, osztályfőnök (5.a)

dr. Keményné Pálfi Barbara

tanár

magyar nyelv és irodalom

Mező Imre

tanár

testnevelés, osztályfőnök (6. b)

Méreiné Ladányi Ildikó

tanító

 

Nemes Nikolett

tanító

osztályfőnök (1.b)

Nyári Szabolcs

tanár

angol

Pénzes Noémi

tanító

osztályfőnök (2.a)

Pohl Barbara

tanár

történelem, honismeret, etika,
DÖK-öt segítő pedagógus, osztályfőnök (7.b)

Pugymer György

tanár

angol, testnevelés

Réthelyiné Légmán Ágnes

tanár

fejlesztőpedagógus, gyermekvédelem

Sáfrány Tünde

tanító

 

Somogyi Mária

tanító

osztályfőnök (4.b)

Szalontai Katalin

tanító, tanár

 rajz

Szaniszlóné Czinó Mária

tanító

napközis munkaközösség- vezető

Szarvady Mónika

tanító,
tanár

ének, tánc, osztályfőnök (3.a)

Szász-Zsók Vilhelmina

tanító

angol, osztályfőnök (1.a)

Szűcs Zsuzsanna

tanító

 

Tompa Ádámné Somodi Edina

tanító

osztályfőnök (3.b), tanítói munkaközösség- vezető

Törökné Varga Csilla

tanár

technika, etika

Varjú Tibor

tanár

testnevelés, DSE -vezető, osztályfőnök (5. b)

Váradi Ágnes

tanító

osztályfőnök (4.a)

Vidra Dorottya

tanár

matematika

Wittner Edina

tanár

természetismeret, földrajz, biológia, természettudományi munkaközösség- vezető


Az alsó tagozat pedagógusai


A felső tagozat oktatói

Nevelő, oktató munkát segítők

Blázovics Éva

könyvtáros

Földi László

rendszergazda

Helstáb Laura

pszichológus

Ludmann Tünde

pedagógiai asszisztens

Tariné Kovács Krisztina

iskolatitkár

Tóthné Murányi Andrea

pedagógiai asszisztens

Technikai munkatársaink

Horányi Péter

portás

Kamarásné Ilyés Imola

takarító

Kiss József

kertész

Kovács Andor Győzőné

takarító

Kovács Jenő

karbantartó

Sajti Andorné

portás

Varga Lászlóné

takarító

Vargyai Róbertné

takarító