Pedagógusok elérhetősége PDF

 

Tanáraink, munkatársaink

Vezetőség

Tóthné Varga Csilla

intézményvezető, magyar nyelv és irodalom

fogadóórája minden hétfőn 16-17 óráig (Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Csonkáné Pilinyi Andrea

intézményvezető-helyettes, magyar nyelv és irodalom, angol

fogadóórája minden kedden 16-17 óráig
(Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Nagy Istvánné

intézményvezető-helyettes, tanító
osztályfőnök (4.a)

fogadóórája minden szerdán 16-17 óráig
(Telefonos bejelentkezés szükséges.)

Nevelőtestület
 

Bitáné Dömötör Éva

tanár

matematika, kémia, osztályfőnök (8.a)

Csonka Boglárka

tanár

angol, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Elmerné Istenes Katalin

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök (6.a), társadalomtudományi munkaközösség-vezető

Farkas Ágnes

tanító

ének, osztályfőnök (4.b)

Frenyó Júlia

tanár

rajz

Fodor Erika

tanító

angol

Gálfalvi Zsuzsanna

tanár

testnevelés, testnevelés munkaközösség-vezető

Goleczné Bartus Zsuzsanna

tanító

 

Horváth Tímea

tanár

etika

Horváth-Holup Edina

tanító

 

Huszárné Herpai Orsolya

tanár

fizika

Jakab Márta

tanár

angol, osztályfőnök (5.a), angol munkaközösség-vezető

Kálmán Cecília

tanár

informatika, osztályfőnök (7.a)

dr. Keményné Pálfi Barbara

tanár

magyar nyelv és irodalom

Komáromi-Nagy Krisztina

tanár

gyed

Kőszeghy-Petelei Katalin

tanár

természetismeret, földrajz

Mező Imre

tanár

testnevelés, biológia, osztályfőnök (8. b)

Méreiné Ladányi Ildikó

tanító

 

Nemes Nikolett

tanító

osztályfőnök (3.b)

Pénzes Noémi

tanító

 

Pohl Barbara

tanár

történelem, etika, DÖK-öt segítő pedagógus

Pugymer György

tanár

angol, testnevelés, osztályfőnök (6.b)

Radnainé Magyar Katalin

tanár

fejlesztőpedagógus,

Réthelyiné Légmán Ágnes

tanár

fejlesztőpedagógus, gyermekvédelem

Sáfrány Tünde

tanító

osztályfőnök (2.b), természettudományi munkaközösség-vezető

Szarvady Mónika

tanító, tanár

tánc, osztályfőnök (1.a), ének-zene

Szász-Zsók Vilhelmina

tanító

angol, osztályfőnök (3.a)

Szűcs Zsuzsanna

tanító

 

Tompa Ádám Jánosné Somodi Edina

tanító

osztályfőnök (1.b), tanítói munkaközösség-vezető

Törökné Varga Csilla

tanár

technika

Varjú Tibor

tanár

testnevelés, DSE-vezető, osztályfőnök (7.b)

Váradi Ágnes

tanító

osztályfőnök (2.a)

Vidra Dorottya

tanár

matematika, osztályfőnök (5.b)

Wittner Edina

tanár

gyed

 

Nevelő, oktató munkát segítők

Blázovics Éva Noémi

könyvtáros

Földi László

rendszergazda

Krucsóné Ludmann Tünde

pedagógiai asszisztens

Lakatos Anett

pszichológus 

Németh Adrienn

pedagógiai asszisztens

Tariné Kovács Krisztina

iskolatitkár

Tóthné Murányi Andrea

gyed

 Technikai munkatársaink

Baranyi Gábor

karbantartó

Baranyiné Berecz Gyöngyi

takarító

Horányi Péter

portás

Kamarásné Ilyés Imola

portás

Kovács Andor Győzőné

takarító

Munár Ágnes

takarító

Szlacsin Klára

kertész

Vargyai Róbertné

takarító