Nevelőtestületünk

 
Tóthné Varga Csilla                        igazgató magyar nyelv és irodalom
Csonkáné Pilinyi Andrea              igazgatóhelyettes magyar nyelv és irodalom, angol, orosz
Nagy Istvánné                                  igazgatóhelyettes tanító
   
Tompa Ádámné Somodi Edina tanító alsós munkaközösség-vezető
Méreiné Ladányi Ildikó tanító  
Szarvady Mónika tanító ének, tánc
Pénzes Noémi tanító  
Váradi Ágnes tanító  
Nemes Nikolett tanító  
Szaniszlóné Czinó Mária tanító orosz
Farkas Ágnes tanító ének
Makai Sándor tanító  
Sramekné Kiss Ágnes tanító  
Szücs Zsuzsanna tanító  
Egri Jánosné tanító  
Sáfrány Tünde tanító  
Wittner Edina tanár földrajz, biológia, term.ism, ÖKO munk.közösség v.
Gálfalvi Zsuzsanna tanár testnevelés, munk. vezető, földrajz
Bitáné Dömötör Éva tanár matematika, kémia
Elmerné Istenes Katalin tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Nyári Szabolcs tanár angol
Csonka Boglárka tanár angol, osztályfőnöki munkaköz.vezető
Varjú Tibor tanár testnevelés
Jakab Márta tanár angol, munkaközösség vezető
Szász-Zsók Vilhelmina tanító angol, tánc
Pugymer György tanár angol, testnevelés, etika
Szalontai Katalin tanár rajz
Kálmán Cecilia tanár számítástechnika
Réthelyiné Légmán Ágnes tanító fejlesztőpedagógus,gyermekvédelem
Mező Imre tanár testnevelés
Törökné Varga Csilla tanár technika, felsős napközi
Dr.Keményné Pálfi Barbara tanár magyar nyelv és irodalom
Pohl Barbara tanar történelem, etika
Vidra Dorottya tanár matematika
Helstáb Laura         pszichológus
Tóthné Murányi Andrea    pedagógiai asszisztens
Ludmann Tünde    pedagógiai asszisztens